השתלמות בטקסונומיה של זוחלים ודו-חיים במוזיאון הלאומי לטבע בפאריס

טקסונומיה של זוחלים ודוחיים בעמק החולה מהפליסטוקן ועד ההולוקן

דוחיים וזוחלים אינם מקיימים טמפרטורת גוף קבועה בעזרת חילוף חומרים ולכן הם תלויים מידה רבה בתנאים הסביבתיים המיידים, בעיקר בטמפרטורה ובלחות. לכן, הם מהווים מדד מצוין לשינויי אקלים ושינויי סביבה, והמאובנים שלהם יכולים לשמש לשחזור שינויים פליאו-אקלימיים ופליאו-סביבתיים. בנוסף, מאחר ומינים מסוימים של דוחיים וזוחלים לעתים בעלי רגישות למשרעת טמפרטורה צרה, כסות השטח, איכות המים ומשתנים אחרים המווסתים את הפיזור המרחבי שלהם הם מדדים טובים לשינויים סביבתיים. אף על פי כן, השימוש במאובני זוחלים ודוחיים כמדדים למעקב אחר שינויים סביבתיים בעבר מעולם לא יושם סיסטמתית בישראל.

למחקר המוצע שתי מטרות: מעקב אחר שינויים אקלימיים וסביבתיים בעמק החולה במהלך הפליסטוקן ועד להולוקן, והבנה טובה יותר של התפוצה הגיאוגרפית הנוכחית של זוחלים ודוחיים בעמק החולה.

מטרות אלו ברות השגה על-ידי זיהוי טקסונומי של זוחלים ודוחיים באתרים שונים בעמק החולה: גשר בנות יעקב – מתקופת פליסטוקן קדום-תיכון, נחל מחניים – מתקופת פליסטוקן מאוחר, עינן מלחה – פליסטוקן מאוחר ובייסמון – הולוקן.

בשל היותם של מאות מינים בסכנת הכחדה בעשורים הבאים יש צורך בהבנה מעמיקה של ההיסטוריה האבולוציונית ותפוצת המינים טרם התערבות האדם ושינוי הסובב. אחד הגורמים העיקריים לסכנת ההכחדה הינו צמצום והרס בתי הגידול שלהם ולשם הכנה וניהול נכון יותר של תוכניות לשימור אוכלוסיות זוחלים ודוחיים יש להעמיק בהכרת הרקע הקדום.

תוכנית המענקים