סקר עכבישנים במערות

בישראל: טקסונומיה,עושר מינים, תפוצה גאוגרפית ומפתח למינים בארץ
 

סדרת העכבישאים הינה אחת מהסדרות מרובות המינים הידועות למדע, הכוללת מעל 43,000 מינים מתוארים המשתייכים ל 111 משפחות. על אף שעד כה נמצאו בישראל כ-50 משפחות עכבישים, רק 13 מתוכן נחקרו באופן יסודי. אחת הדוגמאות לקבוצה עתירת מינים שלא נחקרה בארץ כלל, הינה משפחת הרעדניים (Pholcidae). משפחה זו, השמינית מבין משפחות העכבישים בעושר מיניה בעולם, כוללת מעל 1300מינים המתוארים ב - 90 סוגים. מבין כל העכבישים, הרעדניים הם מבעלי מספר המינים הפולשים הגדול באירופה, ולמרות זאת הקבוצה סובלת מחוסר במידע ובמחקר מעמיק בכל אזור הלבנט. על פי הרשומות בקטלוג העכבישים העולמי, רק חמישה מינים מדווחים עד כה מהלבנט. באוספי העכבישים בישראל, על כל פנים, מצאנו לכל הפחות שבעה מינים אשר זהותם המדויקת צריכה לעבור אשרור וכן מינים מקומיים ומינים זרים נוספים אשר טעונים הגדרה. במחקר זה נבחן את עושר המינים ואת תפוצתם הגיאוגרפית של מיני הרעדניים בישראל. תוצאות המחקר המצופות יכללו רשימת מינים מעודכנת לישראל עבור משפחת הרעדניים יחד עם מפתח לתת המשפחות, הסוגים והמינים בארץ. על מנת להשיג את יעדי המחקר, אנו מציעים לבצע מחקר מבוסס אוספים של נציגי המשפחה מהארץ וכן סקר שטח בו יאספו עכבישים בני המשפחה מבתי גידול מגוונים ומאזורים שונים בארץ. מחקר זה יתרום ידע על משפחה עשירת מינים ובעלת חשיבות אקולוגית גבוהה זו.

 

תוכנית המענקים