סקר ספוגים בים התיכון

לאורך חופי האגן המזרחי של הים התיכון מחלקת הספוגים הצורניים מהווה מרכיב דומיננטי של חברת קרקעית הים. למרות זאת, הידע הקיים לגבי קבוצה זו לאורך חוף הים התיכון של ישראל מצומם ואינו עדכני. במסגרת סקר ספוגים שנערך בשנה האחרונה במימון היוזמה הישראלית לטקסונומיה אנו בתהליך של זיהוי מיני הספוגים השכיחים מהסדרה Dictyoceratida. אולם, במהלך סקר זה הופקדו באוספים הלאומיים שבאוניברסיטת תל-אביב דגימות של 25 מינים נוספים, מתוכם 14 מינים לא מזוהים. במחקר המוצע להלן אנו מעוניינים לזהות את המינים הללו על-מנת לקבל מאגר נתונים שלם של פאונת הספוגים בישראל, שיוכל לשמש כלי תומך בעת קבלת החלטות בנושא שמירת טבע. חשיבות בסיס נתונים כזה מתעצמת לאור התגברות השפעות האדם על הסביבה הימית עקב הקמת מפעלי התפלה לאורך החוף וההנחה הצפויה של צינור הגז ממרבצי הגז שהתגלו לאחרונה מול חופי ארץ ישראל.

תוכנית המענקים