סקר משפחת הפשפשיתיים בישראל (Hemiptera: Tingidae)

הפשפשיתיים מהווים משפחה גדולה של פשפשי יבשה צמחוניים המונה כאלפיים מינים מתוארים בעולם. ניתן לזהותם בקלות בשדה בהיותם חרקים קטנים (1-6 מ"מ) בעלי כנפי חפייה מרושתות בצפיפות וגוף המעוטר בבליטות ופיתוחים. מרבית המינים מונופאגים או אוליגופאגים. הפשפשיתיים ניזונים על החלקים הווגטטיביים של הצמח אך פגועים לעתים גם באיברי הרבייה, וישנם מספר מינים היוצרים עפצים. מינים רבים מזיקים לגידולים חקלאיים וצמחי נוי, אך קיימים גם מינים המשמשים להדברה ביולוגית של עשבים רעים. פשפשים ככלל והפשפשיתיים בפרט נחקרו בישראל באופן ספוראדי בלבד, ופרסומים על הפאונה העולמית של משפחה זו לא מכסים בצורה מספקת את הפאונה הישראלית. עד היום דווחו מישראל 54 מינים, בעוד שבאוסף הלאומי באוניברסיטת תל אביב נמצאים נציגים של 30 מינים נוספים, חלקם טרם דווחו מישראל וחלקם חדשים למדע. כעשרה מינים נוספים הידועים מהאזורים הסמוכים עשויים להתגלות גם בישראל לאחר סקר מכוון ומעמיק. הסקר הנוכחי יכלול איסוף שיטתי ומסודר של פשפשתיים באזורים טבעיים נבחרים ברחבי הארץ המייצגים את תפוצת המשפחה בישראל, והן בשטחים חקלאיים או משתלות, על מנת לתעד נוכחות אפשרית של מינים פולשים המוכנסים לארץ על צמחי נוי או תוצרת חקלאית. מחקר זה יוביל ליצירת אוסף עדכני, מקיף, ומוגדר היטב של הפשפשתיים בישראל, בסטנדרט המדעי הגבוה ביותר, כולל קטלוג הפרטים בבסיס הנתונים הממוחשב של אוסף החרקים הלאומי, ובכך יתרום להיכרות מיטבית של קבוצת פשפשאים בולטת ובעלת חשיבות כלכלית בפאונה הישראלית. כמו כן יוביל הסקר לפרסום רשימת מינים מלאה של הפאונה הישראלית ומפתח מאוייר להגדרת הסוגים והמינים בישראל.

תוכנית המענקים