משפחת הכדורניים (Theridiidae ) בישראל: רשימת מינים ומפתח ופילוגנזה של המינים הקלפטופרזיטים מתת-המשפחה Argyrodinae המבוססת על התנהגות, מורפולוגיה ודנ"א

הכדורניים (Theridiidae) הינה משפחה מגוונת של עכבישים המיוצגת היטב בישראל ונחקרה טקסונומית על ידי גרשם לוי. בעשור האחרון פורסמו מחקרים טקסונומיים שכללו רביזיות ותיחום מחדש של תת-משפחות וסוגים רבים של כדורניים. בנוסף מידע חדש הצטבר על הכדורניים בישראל. אחת מתת המשפחות, Argyrodinae, מאופיינת בעכבישים בעלי התנהגויות טריפה מעניינות הכוללת גניבת מזון מעכבישים (kleptoparasitism) וטריפה של עכבישים (araneophagy). חוסר הוודאות בנוגע לפילוגנזה ולאבולציית התמחות מאפייני שיחור המזון של תת המשפחה מעוררים עניין רב בקרב החוקרים. למרות שמחקרים רבים תומכים במונופילטיות של Argyrodinae, רק שלושה מתוך שמונת הסוגים נחשבים מונופילטים, בעוד הסוג Argyrodes עצמו נחשב פאראפילטי. כיום, ידועים לפחות שלושה מינים קלפטו-פרזיטים מתת המשפחה: Argyrodes argyrodes ו- Argyrodes syriaca מישראל ו- Argyrodes longicaudata מלבנון. בהתאם לרביזיות הטקסונומיות האחרונות, רק המין A. argyrodes שייך לסוג Argyrodes במובן הצר (senso stricto (Argyrodes, בעוד שני המינים האחרים הועברו לסוגים אחרים במשפחה. מחקרים אלו לא בחנו את המינים המקומיים (שהוזכרו לעיל) ולכן לא ברור מה שיוכם הטקסונומי, כמו גם מיקומו הפילוגנטי של A. argyrodes מישראל. לכן, ישנה חשיבות רבה לחקור ולעדכן את הסטטוס הטקסונומי של תת המשפחה Argyrodinae בפרט, ושל משפחת הכדורניים בישראל בכלל.

מחקר מבוסס-אוספים זה, יבחן את המידע החדש שהצטבר על משפחת הכדורניים בישראל בכלל, ועל תת המשפחה Argyrodinae בפרט. תוצרי המחקר יכללו סינופסיס של משפחת הכדורניים ומחקר מורפולוגי, מולקולרי והתנהגותי של תת המשפחה Argyrodinae בישראל.

תוכנית המענקים