טקסונומיה ואקולוגיה של סרטנים מעשירי רגל מהעל-סדרה חסילונים (סדרה: מעשירי רגל, תת-סדרה: Pleocymata)

תת-המערכה סרטנים (מערכה: פרוקי-רגליים) היא הקבוצה הגדולה היחידה מבין פרוקי-הרגליים אשר מתקיימת כמעט לחלוטין בסביבה מימית, עם יותר מ-50,000 מינים ידועים. חלק מהסרטנים מעשירי-הרגל הנחשבים לקבוצה מגוונת במיוחד, הכוללת בין השאר את החסילון, הינם בעלי חשיבות כלכלית רבה. על-הסדרה חסילונים אשר בסדרה מעשירי-רגל נחשבת לקבוצה השנייה בגודלה מבחינת עושר המינים, עם 36 משפחות ולפחות 2,572 מינים ידועים, המהווים 57% בלבד ממספר המינים המשוער של הקבוצה. ניתן למצוא אותם במגוון רחב של בתי גידול, ממים מתוקים רדודים ועד לים עמוק ונביעות תת-ימיות.

רשימת המינים העדכנית של מעשירי-רגל לאורך חופי הים התיכון של ישראל כוללת 168 מינים. בעל-הסדרה חסילונים ידועים 39 מינים, ביניהם 7 מינים פולשים, השייכים ל-11 משפחות. בעשורים האחרונים נצפתה מגמת עלייה במספר המינים הפולשים במקביל לירידה במספר המינים המקומי.

מטרות המחקר הנוכחי: 1) לבחון את הטקסונומיה הקיימת של החסילונים אשר לאורך חופי ישראל וליצור אוסף עדכני במוזיאון הזואולוגי, משכן אוספי הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב; 2) לחקור את המגוון הביולוגי והתפוצה של מיני החסילונים אשר לאורך חופי ישראל; 3) לעקוב אחר ההגעה וההתפשטות של המינים הזרים אשר חודרים לים התיכון ולבחון את השפעתם על האוכלוסייה המקומית.

הצעת מחקר זו תתרום לידע הקיים על קבוצת החסילונים בהתייחס לרמת התפוצה העולמית שלהם ותספק בחינה של מגוון המינים הימי לאורך חופי ישראל בכלל וחופי הים התיכון בפרט.

תוכנית המענקים