בריומאים בישראל: היבטים טקסונומיים ואקולוגיים

בריומאים (Insecta: Ephemeroptera) הם חרקים בעלי שלב לרוולי שוכן מים ושלב בוגר יבשתי ומעופף, המצויים במקווי מים מתוקים שונים ומגוונים. כקבוצה עשירה במינים, מגוונת מבחינת העדפות סביבתיות ורגישה בדרך כלל לתנאי בית הגידול, בריומאים מהווים ביואינדיקטורים מוצלחים להערכת שלמותה של המערכת האקולוגית. הידע הטקסונומי על הסדרה בישראל חלקי, ונשען בעיקרו על מחקרים שבוצעו לפני עשרות שנים. שמונה-עשר מינים ידועים מישראל, אך על פי ממצאים מהעבר נראה כי קיימים בפאונה המקומית 21-3 מינים נוספים. על מנת להשלים את הידע הסיסטמטי והאקולוגי על פאונת הבריומאים המקומית, המחקר יכלול איסוף בריומאים (בוגרים ונימפות) ברחבי הארץ, במגוון בתי גידול, גידולם במעבדה והגדרתם באמצעים מורפולוגיים ומולקולריים. הממצאים יסייעו לאפיון הפאונה המקומית, תפוצתה בארץ, והיחסים בין המינים בה, וכן לניתוח האיומים הנשקפים למינים אלה. כמו כן יספק המחקר רשימת מינים מעודכנת, מפתח הגדרה עבור כל הדרגות, ובסיס לפיתוח עתידי של אינדקס שלמות אקולוגית למערכות מים מתוקים בישראל.

תוכנית המענקים