שימור המגוון הביולוגי, מגוון צורות החיים על פני כדור הארץ, מותנה בידע מדעי ובמקצועיות הנלווית אליו. משרדי ממשלה, מוסדות מחקר ואירגונים שמטרתם שימור המגוון הביולוגי זיהו פער מדאיג בין הידע הקיים בנושאי המגוון הביולוגי לבין הצורך בידע ובמידע הנחוצים לשם פעילויות השימור. מחקר טקסונומי הינו חיוני על מנת לזהות את רובם של האורגניזמים החיים, להבין את מהלך האבולוציה ולעצור תהליכי הכחדת מינים, אולם מצבו הנוכחי של תחום הטקסונומיה איננו מאפשר לענות על צרכים אלה.
 
למרות שכלים למחקר טקסונומי מבוסס מורפולוגיה, ביוכימיה וגנטיקה וכן בתחום המודלים והתוכנות המתקדמות קיימים וזמינים, הרי שהמחקר הבסיסי בתחום זה הולך ודועך. ה-The Millennium Ecosystem Assessment של האו"ם, פרויקט שמטרתו לבחון את מגמות השינוי במערכות אקולוגיות גלובליות ומשמעותן, זיהה שהמחסור בידע על מינים ותפרוסתם הגיאוגרפית גורם לעיכוב בפיתוח בר-קיימא. כפועל יוצא מכך, יזמה האמנה הבינלאומית למגוון הביולוגי את היוזמה העולמית לטקסונומיה, במגמה לתקן את המצב הקיים.
 
בישראל קיים מגוון ביולוגי ייחודי בשל התנאים הגיאוגרפיים, טופוגרפיים ואקלימיים השוררים בה. דו"ח שהוגש לאחרונה לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הראה, שפרק הזמן הנדרש להכשרתו של טקסונום הינו כעשר שנים. על פי המצב הנוכחי בעשור הקרוב לא ייוותרו מדענים העוסקים במחקר והוראה אוניברסיטאיים שיוכלו להכשיר את הדור הבא של טקסונומים. לכן יש צורך במאמץ דחוף להציל תחום זה ולהבטיח את המשכיותו של תחום דעת חיוני זה.
 
המחקר הטקסונומי נחוץ לא רק לתמיכה בטבע ובשימור הסביבה, אלא גם לתמיכה בהיבטים יישומיים בתחומי החקלאות, הכלכלה ובריאות הציבור. לפיכך יש לפתח ולתחזק תחום זה, ללא קשר לאופנות המתחלפות בתחומי המחקר המדעי.
 
היוזמה לטקסונומיה בישראל נתמכת על ידי מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, משרדי ממשלה ומכוני מחקר. היוזמה פועלת באמצעות:
  1. הענקת מלגות מוסמך, דוקטורט ובתר-דוקטורט
  2. תמיכה בהשתלמות תלמידי מחקר אצל טקסונומים מומחים בחו"ל
  3. תמיכה בסקרי מגוון ביולוגי
  4. אירוח טקסונומים מחו"ל להעברת השתלמויות קצרות על קבוצות טקסונומיות מקומיות מטרתנו הינה להחיות את תחום הטקסונומיה בישראל ולהרחיב את הבנתנו את המגוון הביולוגי, ובכך להעמיק את תרומת המדע למחקר, להגנה ולניצול בר-קיימא של המערכות האקולוגיות בשראל.