ליוזמה לטקסונומיה בישראל שותפים: אוניברסיטאות המחקר, מכללות אקדמיות, מכוני מחקר ממשלתיים, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד המדע והטכנולוגיה, משרד התשתיות הלאומיות, משרד הבריאות, רשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל, החברה להגנת הטבע ומכון דש"א.