דואר אלקטרוני: GorenM@tauex.tau.ac.il

כתובת: המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 69978

דואר אלקטרוני:  frida@post.tau.ac.il

כתובת: המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 69978

דואר אלקטרוני: leon@research.haifa.ac.il 

כתובת: המכון לאבולוציה והמחלקה לביולוגיה סביבתית ואבולוציונית, אוניברסיטת חיפה, חיפה 31905

 

דואר אלקטרוני: bella@ocean.org.il

כתובת: חקר ימים ואגמים לישראל, תל שקמונה, ת.ד. 8030, חיפה 31080

דואר אלקטרוני: lubin@bgu.ac.il

כתובת: המחלקה לאקולוגיה מדברית ע"ש מיטרני, המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטין, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, קמפוס שדה בוקר, מדרשת שדה בוקר 84990

דואר אלקטרוני: alan@vms.huji.ac.il

כתובת: ריימונד פ. קרביס פרופסור לגאולוגיה. המכון למדעי כדור הארץ על שם פרדי ונדין הרמן, האוניברסיטה העברית בירושלים ,גבעת רם, ירושלים 91904

דואר אלקטרוני: Yosef.Steinberger@biu.ac.il

כתובת: הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן

דואר אלקטרוני: iti@tauex.tau.ac.il

כתובת: המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 69978