משבר הטקסונומיה
גופי מחקר מדעיים, וכאלה העוסקים בשימור המגוון הביולוגי זקוקים לידע על אורגניזמים חיים ותפוצתם הגיאוגרפית. מחקר טקסונומי נחוץ על מנת לזהות את המינים הקיימים, להבין את האבולוציה של החיים על פני כדור הארץ ולשימור וניצול בר-קיימא של המגוון הביולוגי, אולם הידע הזמין כיום איננו מספק. הכלים העומדים לרשותנו לצורך מחקר טקסונומי כוללים מורפולוגיה, גנטיקה, ביוכימיה ואף תוכנות מחשב ומודלים סיסטמטיים משוכללים, אולם הידע הטקסונומי הבסיסי בעולם לוקה בחסר. לפיכך התגבש מאמץ בינלאומי לצורך תיקון המצב הקיים.
 
בעוד שמחקר טקסונומי נחוץ למטרות מדעיות שונות, הוא חיוני גם עבור מחקר חקלאי, שימור הטבע והסביבה, הכלכלה, בריאות האדם ורווחתו. לכן קיים צורך חיוני בסקרי מגוון ביולוגי ובמחקר טקסונומי, גם אם אלו אינם עולים תמיד בקנה אחד עם אופנות חולפות במחקר המדעי.
 
יכולתנו לנצל את המגוון הביולוגי, לשמרו וליהנות מיתרונותיו מוגבלת בגלל פערים בידע טקסונומי (ובידע הגנטי כפועל יוצא מכך) ובעיקר כתוצאה ממחסור בחוקרי טקסונומיה ובאוצרים. כיום ישנם מיליוני מינים בעולם שטרם הוגדרו וקיים מחסור בולט בטקסונומים. גופים בינלאומיים שונים מנסים לשפר את המצב הקיים ובהם: The Global Taxonomy Initiative, Convention on Biological Diversity. היוזמה לטקסונומיה בישראל נוסדה כדי להצטרף לגופים אלה על מנת לשפר את המצב הקיים.